Benvinguts al nostre blog!!!!

Aquest és un espai creat per un grup de mestres, que treballem a diferents escoles d’educació especial de Catalunya. Volem compartir experiències, projectes, opinions,dubtes... i tot allò que estigui relacionat amb les necessitats educatives especials dels nostres alumnes.

Us animem a participar-hi !!!

dimarts, 23 de desembre de 2014

Treballem amb Pedagogia Sistèmica. Escola Estimia

El 2007 els professionals de la Fundació Estimia, varem començar a fer una formació en Pedagogia Sistèmica.

Pedagogia Sistèmica entesa com a facilitadora de ponts entre la família i l'escola, respecte al procés de vida de cadascú, metodologia facilitadora de valors, i capacitat de treball cooperatiu i en xarxa. A més a partir del 2009, l'escola participa a l'ICE, en unes trobades d'Escoles Sistèmiques i comencem a aplicar aquesta pedagogia al Projecte Educatiu de Centre.

Tot aquest treball  ens porta a pensar en uns espais d'aplicació i a fer unes aportacions que repercuteixen en la interacció amb els alumnes, les seves famílies i les relacions interpersonals.

En aquesta sessió us presentem els projectes que varem realitzar a les diferents aules, partint del lema de l'escola "Aprenem a mirar  junts  en la mateixa direcció":

  • La meva Familia i el meu barri: Es va treballar a classe el barri on vivien els alumnes i, després, es va fer una visita a les famílies.

  • i...a casa que hi fas? : el pare o mare dels alumnes d'aquesta classe (o avis) venien a explicar les costums familiars i aquelles coses que fan en família.

  • Aprenem junts: Es va treballar com és la nostra casa i la nostra família. Semblances i diferencies.

  • Mare t'estimo: Es va treballar la relació mare-fill donant-li un protagonisme.

Tots aquets projectes es van compartir amb tota l'escola i famílies.