Benvinguts al nostre blog!!!!

Aquest és un espai creat per un grup de mestres, que treballem a diferents escoles d’educació especial de Catalunya. Volem compartir experiències, projectes, opinions,dubtes... i tot allò que estigui relacionat amb les necessitats educatives especials dels nostres alumnes.

Us animem a participar-hi !!!

dijous, 21 de maig del 2015

PROJECTE DE JOCS GRANS Escola d'EE Ntra Sra de Montserrat

Ja fa uns 10 anys els alumnes de PFI i PTVA van fer uns jocs de format
gran en el taller de fusteria per la festa patronal. Van veure
llavors, que la idea dels jocs estava molt bé però perquè funcionés ,
era necessari que hi hagués un monitor en cada joc que dirigís una
mica (estar pendent del nen/s que jugava, respectar el torn etc...).
Més endavant van veure que els mateixos alumnes grans podien
encarregar-se de dirigir una mica els jocs. En veure que els jocs
agradaven i que els nois grans estaven molt motivats, van posar els
jocs al pati de l'escola, per tal d'aprofitar-los més. Després un dia
en una jornada compartida que van tenir amb l'Escola ordinària Seat,
també els van presentar i van veure que havien agradat molt, tant és
així que l'Escola Seat els va demanar si en podien fer uns per ells.
En veure que els jocs funcionaven molt bé amb alumnes d'Infantil i
Primària, van decidir oferir-se a altres escoles ordinàries per
portar-los i dirigir-los, de manera que pels alumnes grans
representava una "feina".
Funcionament
-Segons l'edat dels alumnes posen al pati uns jocs o uns altres, tot
i que a vegades ja són interessants només per treballar la manipulació.
- Es posen forces jocs pel pati i es fan grups que van rotant de joc a
joc, o bé es deixa que els nens vagin lliurament als diferents jocs.
Objectius
Tot i ser una activitat molt lúdica, pels alumnes de PFI i PTVA també
és una activitat on es treballa:
-La responsabilitat
-La concentració
-Organització
-Permanència al lloc de treball
- Atenció
-Llenguatge verbal
-Esperit de superació
Finalment dir que el que més han valorat en aquest projecte és la
interacció amb els alumnes de l'escola ordinària, ells veuen que la
diferència no fa por, i també, que tots poden aprendre de tots.

dimarts, 24 de març del 2015

VISITA A L’ESCOLA EL PI (Terrassa)A L'Escola el Pi atenen a alumnes de 3 a 21 anys amb greus afectacions físiques, cognitives i sensorials.


Ja fa anys, des de l'escola es va veure la necessitat de cobrir l'etapa de 0-3. D'aquesta manera, el 1998 es va començar una experiència d'integració amb l'Escola Bressol "Tabalet". Els alumnes amb Necessitats Educatives Especials estaven en una aula i participaven en certes activitats amb els altres: pati, celebracions, etc. Aquesta experiència va durar fins el curs 2012-13.


A partir del 2007 van iniciar un nou projecte d'inclusió amb l'Escola Bressol "Somriures," que era una escola nova. Aquesta escola també és municipal, atén infants de 4 mesos a 3 anys i es caracteritza perquè tenen un projecte de coeducació i a més, es basen amb la pedagogia d'Emy Pickler (respecte al ritme de cada infant), de manera que la inclusió es fa molt més fàcil. Els infants són els que marquen el ritme segons els seus interessos, i funcionen amb racons. La mestre és una observadora de la dinàmica i cobreix necessitats (a demanda dels infants). S'ha de dir que és una escola on els pares participen molt i tenen espai per estar i relacionar-se dins el centre.


Una mestre de l'Escola el Pi està dins l'aula amb tres infants de 2-3 anys amb necessitats educatives especials i amb 11 infants més.


L'experiència és molt positiva, ja que els infants accepten amb molta naturalitat la diferencia, interactuen uns amb els altres, mostren molta sensibilitat, en definitiva, ho fan tot molt fàcil.


Paral·lelament hi ha també un treball amb les famílies que de vegades és més costós, un treball d'acompanyament  al procés i d'acceptació de la realitat dels seus fills.


 


divendres, 27 de febrer del 2015

Xerrada escola estimia. Projecte "mirem junts a la mateixa direcció"


El 2007 els professionals de la Fundació Estimia, varem començar a fer una formació en Pedagogia Sistèmica.

Pedagogia Sistèmica entesa com a facilitadora de ponts entre la família i l'escola, respecte al procés de vida de cadascú, metodologia facilitadora de valors, i capacitat de treball cooperatiu i en xarxa. A més a partir del 2009, l'escola participa a l'ICE, en unes trobades d'Escoles Sistèmiques i comencem a aplicar aquesta pedagogia al Projecte Educatiu de Centre.

Tot aquest treball  ens porta a pensar en uns espais d'aplicació i a fer unes aportacions que repercuteixen en la interacció amb els alumnes, les seves famílies i les relacions interpersonals.

En aquesta sessió us presentem els projectes que varem realitzar a les diferents aules, partint del lema de l'escola "Aprenem a mirar en la mateixa direcció":

  • La meva Familia i el meu barri: Es va treballar a classe el barri on vivien els alumnes i, després, es va fer una visita a les famílies.
  • i...a casa que hi fas? : el pare o mare dels alumnes d'aquesta classe (0 avis) venien a explicar les costums familiars i aquelles coses que fan en família.
  • Aprenem junts: Es va treballar com és la nostre casa i la nostre família. Semblances i diferencies.
  • Mare t'estimo: Es va treballar la relació mare-fill donant-li un protagonisme.

Tots aquets projectes es van compartir amb tota l'escola i famílies 

dimarts, 23 de desembre del 2014

Treballem amb Pedagogia Sistèmica. Escola Estimia

El 2007 els professionals de la Fundació Estimia, varem començar a fer una formació en Pedagogia Sistèmica.

Pedagogia Sistèmica entesa com a facilitadora de ponts entre la família i l'escola, respecte al procés de vida de cadascú, metodologia facilitadora de valors, i capacitat de treball cooperatiu i en xarxa. A més a partir del 2009, l'escola participa a l'ICE, en unes trobades d'Escoles Sistèmiques i comencem a aplicar aquesta pedagogia al Projecte Educatiu de Centre.

Tot aquest treball  ens porta a pensar en uns espais d'aplicació i a fer unes aportacions que repercuteixen en la interacció amb els alumnes, les seves famílies i les relacions interpersonals.

En aquesta sessió us presentem els projectes que varem realitzar a les diferents aules, partint del lema de l'escola "Aprenem a mirar  junts  en la mateixa direcció":

  • La meva Familia i el meu barri: Es va treballar a classe el barri on vivien els alumnes i, després, es va fer una visita a les famílies.

  • i...a casa que hi fas? : el pare o mare dels alumnes d'aquesta classe (o avis) venien a explicar les costums familiars i aquelles coses que fan en família.

  • Aprenem junts: Es va treballar com és la nostra casa i la nostra família. Semblances i diferencies.

  • Mare t'estimo: Es va treballar la relació mare-fill donant-li un protagonisme.

Tots aquets projectes es van compartir amb tota l'escola i famílies.